تست پورت بتا صنعت ایلیا

برای آگاهی یافتن از اینکه پورت مورد نظر شما برای انتقال تصویر باز است یا خیر می توانید از فرم زیر استفاده کنید. نحوه عملکرد بدین صورت است که :
1 - ابتدا آدرس IP خط خود را وارد کنید . (در صورتی که IP خود را نمیدانید ، از دکمه "IP مرا نشان بده" استفاده کنید )
2 - سپس شماره پورت مورد نظر را وارد کنید .
3 - اکنون دکمه "بررسی کن" را فشار دهید تا باز یا بسته بودن پورت مورد نظر به شما نشان داده شود

شماره IP:

شماره Port: